Opaque (401-406)

Black Opaque 15/0

401
gms
Add to cart
401-15
Miyuki

Orange Opaque 15/0

405
gms
Add to cart
405-15
Miyuki

Orange Pumpkin Opaque 15/0

405A
gms
Add to cart
405a-15
Toho

Orange Red Opaque 15/0

406
gms
Add to cart
406-15
Toho