Magatama 3mm

Teal Silver Lined Magatama 3mm

27BD
gms
Add to cart
27bd-mag-3mm

Toho

Tanzanite Silver Lined Magatama 3mm

39
gms
Add to cart
39-mag-3mm
Toho

Metallic Iris Blue Magatama 3mm

82
gms
Add to cart
82-mag-3mm
Toho

Metallic Iris Brown Magatama 3mm

83
gms
Add to cart
83-mag-3mm
Toho

Metallic Iris Purple Magatama 3mm

85
gms
Add to cart
85-mag-3mm
Toho

Crystal Rainbow Magatama 3mm

161
gms
Add to cart
161-mag-3mm
Toho

Topaz Rainbow Magatama 3mm

162C
gms
Add to cart
162c-mag-3mm
Toho

Lime Green Rainbow Magatama 3mm

164
gms
Add to cart
164-mag-3mm
Toho

Ballerina Pink Rainbow Magatama 3mm

171D
gms
Add to cart
171d-mag-3mm
Toho

Crystal/Gold Lined Inside Color Magatama 3mm

262
gms
Add to cart
262-mag-3mm
Toho

Aqua/Opaque Yellow Lined Inside Color Magatama 3mm

307
gms
Add to cart
307-mag-3mm
Toho

Light Tanzanite Gold Lustered Magatama 3mm

321
gms
321-mag-3mm
Toho

Raspberry Gold Lustered Magatama 3mm

332
gms
Add to cart
332-mag-3mm
Toho

Black Magatama 3mm

401
gms
Add to cart
401-mag-3mm
Miyuki

Dark Bronze Metallic Magatama 3mm

457C
gms
Add to cart
457c-mag-3mm
Miyuki

Grape Higher Metallic Magatama 3mm

461
gms
Add to cart
461-mag-3mm
Toho

Dragonfly Higher Metallic Magatama 3mm

505
gms
Add to cart
505-mag-3mm
Toho

Iris Brown Matte Magatama 3mm

614
gms
Add to cart
614-mag-3mm
Toho

Dark Olive Matte Magatama 3mm

617
gms
Add to cart
617-mag-3mm
Toho

Crystal/Strawberry Rainbow Inside Color Magatama 3mm

771
gms
Add to cart
771-mag-3mm
Toho

Gladiola Ceylon Magatama 3mm

922
gms
Add to cart
922-mag-3mm
Toho

Peridot Rainbow Gold Lined Magatama 3mm

996
gms
Add to cart
996-mag-3mm
Toho

Light Sapphire Rainbow Gold Lined Magatama 3mm

997
gms
Add to cart
997-mag-3mm
Toho

Black Diamond Rainbow Gold Lined Magatama 3mm

999
gms
Add to cart
999-mag-3mm
Toho